Za nami pierwsza w historii Trzebińska Gala Talentów. Podczas czwartkowej uroczystości burmistrz Jarosław Okoczuk uhonorował osoby, instytucje oraz firmy, wyróżniające się na trzebińskiej arenie sportowej, edukacyjnej oraz kulturalnej. Ich osiągnięcia to najlepsza promocja gminy.

gala25

Finał I Trzebińskiej Gali Talentów

Trzebinia od lat wspiera osoby, osiągające sukcesy w nauce, kulturze i sporcie. Szczególnie uzdolnionym uczniom funduje stypendia, by motywować ich do osiągania jeszcze większych sukcesów. Docenia też sportowców. Na stypendia i nagrody dla najlepszych zawodników tylko w tym roku zabezpieczono w budżecie aż 140 tys. zł. Tworząc warunki sprzyjające rozwojowi sportu gmina co roku przekazuje setki tysięcy złotych na dotacje dla klubów sportowych. Tylko w bieżącym wygospodarowano na ten cel ponad 730 tys. zł. Żadna inna miejscowość w powiecie chrzanowskim nie przekazuje tak dużych kwot.

Trzebinia tworzy też znakomite warunki do rozwijania zainteresowań i pasji artystycznych m.in. poprzez działalność 13 placówek kultury. Od lat inwestuje również w poprawę warunków nauki i opieki w szkołach i przedszkolach. Dziś są tego efekty.

- Pasjonatów osiągających sukcesy przybywa. Wszystkim im należą się słowa podziękowania za ich trud, zaangażowanie, chęci, ciężką pracę, a także promocję gminy. Tych najlepszych z najlepszych postanowiłem uhonorować pamiątkowymi statuetkami – mówi burmistrz Jarosław Okoczuk.

Statuetkę zaprojektował lokalny twórca Jakub Kaja. To dłonie odlane z brązu.

- Symbolizują one ciężką pracę, jaką każdego dnia wykonujecie, by być jak najlepszym. To także symbol podziękowań za to, co robicie – podkreśla burmistrz.

Na konkurs Trzebińska Gala Talentów wpłynęło 67 wniosków. Dwa, ze względów formalnych, zostały odrzucone. Rozpatrzyła je kapituła konkursowa w składzie: Anna Kawala, sekretarz Gminy Trzebinia, Adam Potocki, dyrektor Trzebińskiego Centrum Kultury, Andrzej Mironowicz, dyrektor Trzebińskiego Centrum Administracyjnego, Tomasz Kobierecki, który w poprzedniej kadencji przewodniczył gminnej komisji sportu. W kapitule zasiadała również pani Grażyna Kaim, redaktor naczelna Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”.

Laureaci I Trzebińskiej Gali Talentów

Kategoria SPORT
Sportowiec roku - nominowani:
Wirginia Dąbrowska, która w 2019 r. była zawodniczką Klubu Sportowego „Szarża” Bolęcin
Maja Masztaler, zawodniczka PUKS Trzebinia
Weronika Zabrzańska, UKS „Hetman Koronny” Trzebinia
Sportowiec roku – Weronika Zabrzańska, UKS „Hetman Koronny” Trzebinia

Trener roku - nominowani:
Paweł Raj, PUKS Trzebini
Ryszard Kromka, UKS „Hetman Koronny” Trzebinia
Mikołaj Rey, Klub Jeździecki „Szarża” Bolęcin
Trener roku – Mikołaj Rey, Klub Jeździecki „Szarża” Bolęcin

Ambasador sportu - nominowani:
Mikołaj Rey, KJ „Szarża” Bolęcin
Janusz Szczęśniak, UKS „Hetman Koronny” Trzebinia
Janusz Papiernik, prezes Manhattan Trzebinia
Ambasador sportu – Janusz Papiernik, prezes Manhattan Trzebinia

Sponsor roku – nominowani:
Górka Cement
Elimex - Sylwia Stasiowska-Pabis i Jacek Pabis
Władysław Leśko – Zakład Remontowo-Budowalny Rembud w Trzebini
Sponsor roku: Władysław Leśko, Zakład Remontowo-Budowlany REMBUD w Trzebini

Kategoria EDUKACJA
Szkoła roku - nominowani:
Szkoła Podstawowa w Dulowej
Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini
Szkoła Podstawowa w Bolęcinie
Szkoła roku – Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini

Przedszkole roku – nominowani:
Przedszkole samorządowe nr 6 w Trzebini
Przedszkole samorządowe nr 2 w Trzebini
Przedszkole samorządowe nr 1 w Trzebini
Przedszkole roku – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Trzebini 

Nauczyciel roku – nominowani:
Joanna Krzemień, Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini
Edyta Poręba, Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini
Elżbieta Pabis, nauczyciel w przedszkolu w ZSP w Młoszowej
Nauczyciel roku – Joanna Krzemień, Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini

Uczeń roku – nominowani:
Mateusz Kubarek, Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini
Karolina Trębecka – Szkoła Podstawowa w Myślachowicach
Hanna Gorczyca – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młoszowej
Uczeń roku – Mateusz Kubarek, Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini

Kategoria KULTURA
Artysta roku – nominowani:
Aleksandra Dąbek, pianistka
Jakub Kaja, grafik, fotograf
Stanisław Wojtas – artysta plastyk
Artysta roku - Aleksandra Dąbek

Zespół roku – nominowani:
Zespół Folklorystyczny „Karniowianie”
Chór Millennium
Męska Grupa Śpiewacza „Bolęcanie”
Zespół roku - Męska Grupa Śpiewacza „Bolęcanie”

Instruktor roku – nominowani:
Anna Szewczyk – instruktortańca
Patrycja Szydłowska – instruktor śpiewu
Joanna Gędoś – instruktor tańca
Instruktor roku - Joanna Gędoś

Mecenas kultury – Jerzy Szymański, dyrektor generalny Górki Cement sp. z o.o