Zakończył się drugi etap przebudowy ul. Dworcowej w Trzebini. Po dokonaniu odbioru i zgłoszeniu realizacji zadania do nadzoru budowalnego, droga zostanie oddana do użytku.

Ul. Dworcowa po przebudowie

Prace na ul. Dworcowej już się zakończyły

Zakres prac objął przebudowę liczącego około 600 metrów odcinka ul. Dworcowej – od skrzyżowania przy budynku dworca PKP do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 (z wyłączeniem odcinka pod remontowanym wiaduktem kolejowym). Poza położeniem nowej nakładki asfaltowej, drogowcy wykonali kanalizację deszczową, wodociąg, przebudowali teletechnikę, zamontowali nowe oświetlenie.

Na zlecenie gminy roboty zrealizowało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Transportowe Wikos Fresh Michał Strzelec z Wygiełzowa. Przebudowa kosztowała blisko 2,3 mln zł. Trzebinia pozyskała na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina otrzymała przeszło 1,1 mln zł.

- Przebudowa kolejnego odcinka ul. Dworcowej w Trzebini to największe zadanie drogowe zrealizowane w tym roku. Zależało nam na jego wykonaniu, ponieważ właśnie ta droga stanowi alternatywne połączenie między Trzebinią a Chrzanowem. Gdy kolej odda do użytku nowy wiadukt pod torami, kierowcy jadący z Trzebini do Chrzanowa lub w odwrotnym kierunku, będą mogli skorzystać z tego połączenia – podkreśla Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini.

Burmistrz nie rezygnuje również z zapowiadanej budowy nowego parkingu przy ul. Dworcowej. Ta inwestycja miała być zrealizowana już w tym roku. Jednak z przyczyn niezależnych od urzędu nie udało się rozpocząć prac. Firma, która wygrała przetarg na opracowanie projektu, ma opóźnienie w dostarczeniu pełnej dokumentacji.

- Budowę parkingu przy dworcu kolejowym chcę rozpocząć i zakończyć w przyszłym roku. Zabezpieczyłem na to pieniądze w projekcie budżetu na 2021 rok. Mieszkańcy zyskają zatem nie tylko dogodny dojazd wyremontowaną ul. Dworcową, ale i miejsce, gdzie komfortowo i bezpiecznie zaparkują – dodaje burmistrz Okoczuk.

Nowy asfalt na ul. Dworcowej

Gdy kolej otworzy przejazd, ul. Dworcowa stanowić będzie alternatywne połączenie między Trzebinią a Chrzanowem

ul. Dworcowa4

Droga zostanie oddana do użytku po dokonaniu koniecznych odbiorów

Na przebudowę drogi gmina otrzymała dofinansowanie

Na przebudowę ul. Dworcowej gmina pozyskała dofinansowanie z FDS