Obiekt ma powstać już za parę lat. Umożliwi bezpieczny i bezkolizyjny przejazd przez tory. Na wniosek burmistrza radni wstępnie wyrazili zgodę na pomoc gminy w realizacji inwestycji.

Burmistrz Jarosław Okoczuk

Z inicjatywy burmistrza w czwartek odbyło się spotkanie online w sprawie budowy wiaduktu w Młoszowej

Modernizacja linii kolejowej E-30 na odcinku Trzebinia-Kraków wiąże się z likwidacją przejazdu kolejowego w ul. Trzeciej w Młoszowej. W tym miejscu zakładane jest podziemne przejście dla pieszych. Zabezpieczony rogatkami przejazd kolejowy, według planu, miał pozostać na ul. Szembeka.

Bezpieczeństwo to priorytet
Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., po wprowadzeniu kolei szybkich prędkości, przejazd może być zamknięty przez około 30 minut w ciągu godziny, a w momentach wzmożonego ruchu jeszcze dłużej. To spowoduje ogromne utrudnienia w ruchu dla mieszkańców tej części sołectwa. Będzie też skutkowało brakiem możliwości dojazdu służb ratowniczych czy porządkowych do osób, mieszkających na południe od torów.

Przedstawiciele kolei oraz władze Trzebini podjęli więc rozmowy w sprawie budowy wiaduktu drogowego, który umożliwi kierowcom bezkolizyjny przejazd przez tory. Po trwających wiele miesięcy uzgodnieniach powstała koncepcja budowy obiektu oraz wstępny kosztorys realizacji inwestycji. Zgodnie z założeniem wiadukt ma powstać na wschód od ul. Trzeciej i będzie się łączył z drogą krajową nr 79 nowo wybudowanym łącznikiem. W planach jest także budowa łącznika nowej drogi z ul. Trzecią (z której docelowo nie będzie wyjazdu na krajówkę).

Trzeba działać
Burmistrz Jarosław Okoczuk jest zdania, że inwestycję należy zrealizować. Głównie z uwagi na bezpieczeństwo osób, mieszkających na południe od torów. Jednak kolej liczy na współfinansowanie ze strony Trzebini. Zgodę na to musi dać rada miasta.

- Kolej już w przyszłym roku chce ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i w 2022 roku rozpocząć prace. Realizacja inwestycji szacowana jest na blisko 30 mln zł. Wkład gminy wstępnie wyceniany jest na około 10 mln zł. Tych pieniędzy nie trzeba wydawać już teraz. Kolej bierze na siebie sfinansowanie dokumentacji projektowej. Gmina ma partycypować w kosztach realizacji przedsięwzięcia, która ma się rozpocząć w 2022 roku – informuje Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini.

Radni są na „tak”
W tej sprawie w czwartek zorganizował spotkanie online z udziałem przedstawiciela PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oraz trzebińskich radnych, by poznać ich opinie.

- Tu się nie ma nad czym zastanawiać. Budowa tego obiektu to nasz obowiązek – uważa radny Mariusz Brzózka.

Na "tak", głównie z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców, jest także radny Grzegorz Żuradzki.

- Popieram budowę wiaduktu – „za” jest również radny Jarosław Kurdziel. Ma jednak świadomość, że obiekt tak szybko nie powstanie. Dlatego oczekuje od PKP jak najlepszego zabezpieczenia przejazdu kolejowego na ul. Szembeka do czego realizacji nowej inwestycji. Jak zapewniono go podczas spotkania w grudniu kolej zamontuje rogatki, które będą blokowały wjazd na tory na całej długości jezdni. Ma się pojawić również informacja, że pociągi kursują już dwoma torami, a nie tylko jednym.

- Cieszę się, że radni, uczestniczący w spotkaniu, dali mi zielone światło do dalszych rozmów z koleją. Na grudniową sesję przygotuję projekt uchwały, dotyczący warunków współpracy. Po jego przegłosowaniu przez radę, działamy dalej. Zrobię wszystko, by w 2022 roku nie tylko rozpocząć budowę wiaduktu, ale i zakończyć prace – zapowiada burmistrz Jarosław Okoczuk.

Docelowo wiadukt drogowy w Młoszowej będzie elementem wyczekiwanej obwodnicy gminy Trzebinia.

Spotkanie online w sprawie wiaduktu

W spotkaniu online, poza burmistrzem, wzięło udział większość radnych