Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bolęcinie, parkingu przy dworcu kolejowym, dokończenie Trzebińskiego Centrum Rozrywki, dalsze prace związane z zagospodarowaniem działki w centrum miasta – to tylko część zadań zaplanowanych na przyszły rok. We wtorek Rada Miasta Trzebini uchwaliła budżet gminy na 2021 rok.

Burmistrz i jego zastępcy

Burmistrz Jarosław Okoczuk oraz jego zastępcy Anita Lipnicka i Mirosław Cholewa dziękują za zatwierdzenie przygotowanego projektu budżetu

Za zatwierdzeniem budżetu zagłosowało dziewiętnastu radnych. Dwóch (Halina Henc i Marian Kokoszka) wstrzymało się od głosu.

Dochody budżetu na 2021 rok wyniosą 156 482 047,63 zł, natomiast wydatki – 162 631857,58 zł.

Na wydatki majątkowe zabezpieczono przeszło 12 mln zł, w tym blisko 5 mln zł na zadania na drogach gminnych. W planach na przyszły rok są m.in.: budowa parkingu przy ul. Ochronkowej, parkingu przy ul. Dworcowej, a także parkingu przy ul. Jana Pawła II na osiedlu Energetyków, I etap przebudowy ul. Św. Floriana w Dulowej, przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej w Myślachowicach, przebudowa odcinka ul. Waryńskiego w Trzebini i odcinka ul. Polnej w Płokach, budowa drogi ul. Przy Grobli w Młoszowej wraz z odwodnieniem, drogi dojazdowej ul. Podleśnej w Pile Kościeleckiej czy opracowanie projektu rozbudowy ul. Słonecznej w Bolęcinie.

- Nie zapominam również o gospodarce mieszkaniowej, ochronie zdrowia i środowiska, kulturze i sporcie – podkreśla burmistrz Jarosław Okoczuk.

Wśród największych zaplanowanych przedsięwzięć są: budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bolęcinie, dokończenie budowy Trzebińskiego Centrum Rozrywki, dalsze prace związane z zagospodarowaniem działki za Orionem, gdzie docelowo ma powstać budynek z miejscem na bibliotekę, salę konferencyjną, salę ślubów, biura. Ogromnym zadaniem jest też montaż odnawialnych źródeł energii.

- Realizuję to, o co wnioskują mieszkańcy. Przygotowanie zatwierdzonego na ostatniej sesji projektu budżetu to wiele tygodni ciężkiej pracy. Pojawiające się w dokumencie kwoty nie są z przypadku. Zostały wypracowane na podstawie dokumentacji projektowych i kosztorysów inwestorskich. Mijający rok nie był łatwy. Przyszły, z uwagi na trwającą wciąż pandemię koronawirusa, prawdopodobnie będzie jeszcze trudniejszy. Wierzę jednak, że nie zwolnimy tempa. Nie dzielę gminy na poszczególne osiedla czy sołectwa. Działam dla dobra wszystkich mieszkańców i liczę na współpracę ze strony rady – mówi Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini.