Do rozniesienia jest ponad 14 100 decyzji w sprawie podatku od nieruchomości. W tym roku doręczą je mieszkańcom gminy do domów pracownicy Urzędu Miasta w Trzebini.

herb TRZEBINI
Zgodnie z przepisami Ustawy ordynacja podatkowa pisma, w tym decyzje, mogą być dostarczane podatnikom przez pracowników organu podatkowego (Burmistrza Miasta Trzebini).

W tym roku 21 urzędników rozniesie 14 196 decyzji podatkowych. Mają na to czas do końca lutego 2021 roku. Robią to poza godzinami pracy w urzędzie. Każda osoba, roznosząca decyzje, będzie miała przy sobie imienny identyfikator ze zdjęciem.

Mieszkańcy, odbierający decyzje, proszeni są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.