Jeszcze w tym roku ma być gotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy odcinka ul. Robotniczej na osiedlu Siersza w Trzebini. Właśnie wyłoniono wykonawcę zadania.

ul. Robotnicza w SierszyNawierzchnia ul. Robotniczej jest cała spękana

Na zlecenie gminy dokumentację przebudowy drogi wraz z jej odwodnieniem oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji na realizację prac przygotuje Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Białek z Kielc. Koszt 42 tys. zł. Dokumentacja ma zawierać projekty techniczne przebudowy lub zabezpieczenia istniejących urządzeń, kolidujących z rozbudową drogi. Chodzi między innymi o napowietrzną sieć energetyczną.

Stan ul. Robotniczej jest bardzo zły. Łata goni łatę, pełno w niej dziur i kolein. Droga fragmentami jest bardzo wąska. Mieszkańcy osiedla od wielu lat wnioskowali o nową nawierzchnię i poszerzenie jezdni. Burmistrz Jarosław Okoczuk wyszedł im naprzeciw. Przebudowa obejmie około 150 metrowy odcinek od skrzyżowania z ul. Szczakowską do ostatnich zabudowań mieszkalnych. Jeśli Rada Miasta wyrazi zgodę, roboty będą realizowane w 2022 roku.

Ul. Robotnicza na osiedlu SierszaDroga zostanie przebudowana