Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini, zachęca mieszkańców do zapoznania się z Raportem o Stanie Gminy Trzebinia za 2020 rok i wzięcia udziału w debacie nad nim. Dokument podsumowuje działania podejmowane w minionym roku przez Gminę oraz jej jednostki organizacyjne.

przekazanie raportuBurmistrz Jarosław Okoczuk przekazuje Raport Waldemarowi Wszołkowi, przewodniczącemu Rady Miasta Trzebini

Raport zawiera informacje o prowadzonych w gminie strategiach, programach, zadaniach i inicjatywach.

- Z uwagi na pandemię koronawirusa był to wyjątkowo trudny czas nie tylko dla trzebińskiego samorządu. Wprowadzane niemal z dnia na dzień obostrzenia miały realny wpływ na życie mieszkańców. W marcu ubiegłego roku zawieszono zajęcia stacjonarne w szkołach, przedszkolach, domach kultury, bibliotekach. Zamknięto baseny, ośrodki sportowe, kina, muzea. Mocno ograniczono lub wręcz uniemożliwiono prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza właścicielom restauracji, salonów fryzjerskich czy kosmetycznych. W wielu zakładach pracy wprowadzono pracę zdalną. Wobec zagrożenia, z jakim przyszło nam się mierzyć, ochrona zdrowia stała się naszym celem nadrzędnym – podkreśla burmistrz Jarosław Okoczuk.

W ubiegłym roku zrealizowano szereg zadań, mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii w gminie. Pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, szycie maseczek dla mieszkańców i ich dystrybucja, usługi dezynfekcji – to tylko niektóre z działań, o których można przeczytać w Raporcie.

- Pandemia miała duży wpływ także na edukację. By ułatwić dzieciom naukę zdalną, pozyskaliśmy dla nich laptopy. Przeorganizowaliśmy pracę w Trzebińskim Centrum Kultury oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej. Cały czas zachęcamy mieszkańców do korzystania z możliwości, jakie daje e-urząd czy platforma e-puap, dzięki którym można załatwić sprawy urzędowe bez konieczności wychodzenia z domu – dodaje burmistrz Okoczuk.

W minionym roku, pomimo pandemii, udało się zrealizować zaplanowane zadania inwestycyjne i remontowe, a także zakończyć prace urbanistyczne przy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zakończone podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia studium. To duży sukces.

- Gmina realizowała też szereg innych zadań. Zapraszam do lektury Raportu i wzięcia udziału w debacie nad nim – mówi.

Raport o stanie Gminy Trzebinia za rok 2020 dostępny jest na stronie internetowej urzędu trzebinia.pl.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Miasta Trzebini rozpatrzy go 24 czerwca 2021 r. na sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Trzebini absolutorium.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Każda zainteresowana tym osoba zobowiązana jest do złożenia do Przewodniczącego Rady Miasta pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 50 mieszkańców gminy na adres Trzebinia, Rynek 18 II p. (Wzór_formularza_zgłoszeniowego_do_udziału_w_debacie-1-1.odt).

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym obrady sesji.

W debacie może wziąć udział maksymalnie 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku obrad w trybie zdalnym osoba zgłaszająca chęć udziału w debacie musi podać adres e-mail, powinna posiadać także dostęp do komputera/tabletu, Internetu, mikrofonu i opcjonalnie kamery internetowej. Proszona jest także o podanie numeru telefonu kontaktowego.