28 młodych sportowców otrzymało stypendium za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na okres od września do grudnia 2021 roku.

pieniądze grafika
W sumie wpłynęło 29 wniosków. Jeden, ze względów formalnych, został odrzucony. Wnioski rozpatrywała komisja w składzie: Mariusz Brzózka (przewodniczący), Paweł Jasic (zastępca przewodniczącego), Marek Harwes i Halina Henc (członkowie).

Komisja zaproponowała przyznanie stypendium 19 zawodnikom. Burmistrz, korzystając z zapisu §1 ust.3 uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, tj. "W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Trzebini może przyznać stypendium sportowe za inne osiągnięcia niż wymienione w §1 ust.2, zawodnikowi wyróżniającemu się i rokującemu w kolejnych latach wysoki poziom sportowy", przyznał stypendia również pozostałym dziewięciu sportowcom.

Stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na okres od września do grudnia 2021 r. otrzymali:

 • Emilia Dyląg - Krakowski Klub Szachistów w Krakowie, dyscyplina szachy, łączna kwota: 640,00 zł brutto
 • Weronika Zabrzańska - Uczniowski Klub Sportowy „Hetman Koronny” w Trzebini, dyscyplina szachy, łączna kwota: 840,00 zł brutto
 • Zuzanna Matusik - Uczniowski Klub Sportowy „Hetman Koronny” w Trzebini, dyscyplina szachy, łączna kwota: 560,00 zł brutto
 • Victoria Król - Miejski Klub Sportów Wodnych „Trzebinia” w Trzebini, dyscyplina kajakarstwo, łączna kwota: 840,00 zł brutto
 • Natalia Żegleń - Miejski Klub Sportów Wodnych „Trzebinia” w Trzebini, dyscyplina kajakarstwo, łączna kwota: 840,00 zł brutto
 • Gilbert Paluch - Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, dyscyplina kajakarstwo, łączna kwota: 840,00 zł brutto
 • Kamil Stachowski – Miejski Klub Sportowy „Trzebinia” w Trzebini, dyscyplina piłka nożna, łączna kwota: 640,00 zł
 • Szymon Barczyk - Miejski Klub Sportowy „Trzebinia” w Trzebini, dyscyplina piłka nożna, łączna kwota: 640,00 zł
 • Przemysław Ruczyński - Miejski Klub Sportowy „Trzebinia” w Trzebini, dyscyplina piłka nożna, łączna kwota: 640,00 zł
 • Jan Martyniak - Miejski Klub Sportowy „Trzebinia” w Trzebini, dyscyplina piłka nożna, łączna kwota: 640,00 zł
 • Szymon Kurek - Miejski Klub Sportowy „Trzebinia” w Trzebini, dyscyplina piłka nożna, łączna kwota: 640,00 zł
 • Łukasz Sochacki - Miejski Klub Sportowy „Trzebinia” w Trzebini, dyscyplina piłka nożna, łączna kwota: 640,00 zł
 • Marcin Szczurek - Miejski Klub Sportowy „Trzebinia” w Trzebini, dyscyplina piłka nożna, łączna kwota: 640,00 zł
 • Adrian Zybiński - Miejski Klub Sportowy „Trzebinia” w Trzebini, dyscyplina piłka nożna, łączna kwota: 640,00 zł
 • Dawid Wentrys - Miejski Klub Sportowy „Trzebinia” w Trzebini, dyscyplina piłka nożna, łączna kwota: 640,00 zł
 • Michał Hano - Miejski Klub Sportowy „Trzebinia” w Trzebini, dyscyplina piłka nożna, łączna kwota: 640,00 zł
 • Miłosz Korcz - Miejski Klub Sportowy „Trzebinia” w Trzebini, dyscyplina piłka nożna, łączna kwota: 640,00 zł
 • Arkadiusz Tajs - Miejski Klub Sportowy „Trzebinia” w Trzebini, dyscyplina piłka nożna, łączna kwota: 640,00 zł
 • Eryk Baran - Miejski Klub Sportowy „Trzebinia” w Trzebini, dyscyplina piłka nożna, łączna kwota: 640,00 zł
 • Kacper Wnuk - Miejski Klub Sportowy „Trzebinia” w Trzebini, dyscyplina piłka nożna, łączna kwota: 640,00 zł
 • Amelia Wierzba - Klub Sportowy Victoria Trzebinia w Trzebini, dyscyplina lekkoatletyka, łączna kwota: 560,00 zł brutto
 • Martyna Śledzińska - Klub Sportowy Victoria Trzebinia w Trzebini, dyscyplina lekkoatletyka, łączna kwota: 560,00 zł brutto
 • Kamil Petka - Klub Sportowy Victoria Trzebinia w Trzebini, dyscyplina lekkoatletyka, łączna kwota: 560,00 zł brutto
 • Julia Jaśkaczek - Klub Sportowy Victoria Trzebinia w Trzebini, dyscyplina lekkoatletyka, łączna kwota: 560,00 zł brutto
 • Małgorzata Jaśkaczek - Klub Sportowy Victoria Trzebinia w Trzebini, dyscyplina lekkoatletyka, łączna kwota: 560,00 zł brutto
 • Paulina Westenholc - Klub Sportowy Victoria Trzebinia w Trzebini, dyscyplina lekkoatletyka, łączna kwota: 560,00 zł brutto
 • Szymon Saternus - Klub Sportowy Victoria Trzebinia w Trzebini, dyscyplina lekkoatletyka, łączna kwota: 560,00 zł brutto
 • Mateusz Juszczak - Klub Sportowy Victoria Trzebinia w Trzebini, dyscyplina lekkoatletyka, łączna kwota: 400,00 zł brutto