Budowa bloku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II, pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej w centrum miasta, kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy szkole w Bolęcinie, remonty wielu dróg gminnych. To tylko część zadań planowanych do realizacji w przyszłym roku. Przygotowany przez burmistrza Jarosława Okoczuka projekt budżetu na 2022 rok radni poparli jednomyślnie.

Burmistrz i jego budżet

Prace nad budżetem gminy na 2022 rok trwały od miesięcy

Dochody budżetu w 2022 roku planowane są na poziomie 148 477 584,86 zł, natomiast wydatki wyniosą 160 334 239,73 zł. Kolejny rok Gmina Trzebinia rozpocznie z rekordową kwotą zabezpieczoną na inwestycje. Wydatki majątkowe sięgają blisko 20,9 mln zł. To w dużej mierze efekt pozyskanego dofinansowania z zewnątrz.

- Mijający rok, z uwagi na trwającą wciąż pandemię, nie należał do łatwych. Ale nie zwalniamy tempa. Przygotowane przez nas propozycje zadań niemal w całości zyskały akceptację komisji rady miasta. Zmiany były naprawdę niewielkie. Rzadko kiedy się to zdarza. Realizujemy to, czego oczekują nasi mieszkańcy – podkreśla burmistrz Jarosław Okoczuk i dodaje, że projekt budżetu to zasługa całego zespołu osób pracujących w urzędzie.

Jednym z najważniejszych zadań, na realizację którego gmina pozyskała dofinansowanie, jest budowa nowego bloku mieszkalnego na osiedlu Gaj z 16 mieszkaniami. Przetarg został już rozstrzygnięty. Umowa z wykonawcą podpisana. Na budowę bloku gmina otrzymała 2,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Jeszcze więcej, bo aż ponad 7 mln zł, trzebiński samorząd pozyskał z Polskiego Ładu na budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią w centrum miasta.

Kolejne przedsięwzięcie z dofinansowaniem to budowa drogi pożarowej o długości blisko 140 metrów, która umożliwi dojazd pojazdów ochrony przeciwpożarowej do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 oraz 10 miejsc postojowych i chodnika. Zakres prac obejmuje również przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej i oświetlenia. Inwestycja szacowana jest na 550 000 zł. Gmina otrzymała na ten cel z Polskiego Ładu ponad 475 tys. zł.

Sukcesem zakończyły się też starania o pieniądze z zewnątrz na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Bolęcinie. Na ten cel gmina dostała 1,2 mln zł. Obiekt ma być gotowy w 2023 roku.

Sporą część wydatków majątkowych stanowią te, zaplanowane na remonty i przebudowy dróg bądź opracowanie dokumentacji projektowych. Na ten cel zabezpieczono w budżecie 3,6 mln zł.

Wybrane wydatki majątkowe w 2022 roku

DROGI

 • przebudowa skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego z ul. Kościelną w Trzebini – 940 611 zł
 • przebudowa ul. Kasztanowej w Czyżówce – 460 000 zł
 • przebudowa ul. św. Floriana w Dulowej (etap II) – 500 000 zł
 • budowa drogi ul. Przy Grobli w Młoszowej wraz z odwodnieniem – 500 000 zł
 • rozbudowa ul. Leśnej w Pile Kościeleckiej 300 000 zł
 • przebudowa odcinka ul. Ostra Góra w Myślachowicach 250 000 zł
 • przebudowa ul. Wiśniowej w Psarach – 130 000 zł
 • opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Trzebińskiej w Młoszowej – 85 000 zł
 • opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg dla realizacji budowy osiedla przy ul. Spacery w Młoszowej wraz z przebudową ulic Spacerowej i Cichej – 79 000 zł
 • opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rolnej w Trzebini – 75 000 zł
 • opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi bocznej od ul. 1 Maja w Trzebini – 30 000 zł
 • opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Robotniczej w Trzebini – 42 000 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 • budowa bloku na osiedlu Gaj – 3 160 000 zł
 • zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Krakowskiej i Ochronkowej – 200 000 zł
 • wykonanie instalacji co, cuw, wod-kan w budynku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 18 – 460 000 zł
 • termomodernizacja budynku Rynek 18 – 160 000 zł

SPORT

 • budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem – 8 200 000 zł
 • projekt budowy boiska sportowego w Młoszowej – 75 000 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 • budowa drogi pożarowej o długości blisko 140 metrów, która umożliwi dojazd pojazdów ochrony przeciwpożarowej do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 oraz 10 miejsc postojowych i chodnika – 550 00 zł
 • budowa kotłowni gazowej w SP Bolęcin – 102 805 zł
 • kontynuacja budowy Sali gimnastycznej w Bolęcinie – 1 800 000 zł
 • wykonanie zaleceń ppoż w PS nr 2 w Trzebini – 150 000 zł

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • dotacje do ekologicznych urządzeń grzewczych – 180 000 zł
 • dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków – 40 000 zł
 • realizacja programu „Trzebińska Deszczówka” – 10 000 zł

POZOSTAŁE

 • wymiana dachu na budynku ośrodka zdrowie na osiedlu Gaj – 200 000 zł
 • montaż kontenerów sanitarnych w harcerskiej bazie obozowej w Wiciach – 200 000 zł
 • oświetlenie ulic, placów i dróg – 248 907 zł
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Młoszowej – 22 000 zł
 • wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Lgocie – 32 530 zł
 • ogrodzenie placu zabaw przy WDK Karniowice – 20 000 zł
 • remont toalet w domu kultury w Myślachowicach – 47 530 zł