W Trzebini wystartował Mieszkaniowy Bank Zamian. To rodzaj platformy, ułatwiającej mieszkańcom zamianę zajmowanego lokalu na inny, bardziej dostosowany do ich potrzeb.

klucze do mieszkania- Zdarza się, że ktoś zajmuje duże, trzypokojowe mieszkanie i ma problemy z płatnościami. A wystarczyłoby mu mniejsze. Tymczasem ktoś inny mieszka na trzydziestu metrach kwadratowych, rodzina mu się powiększa i bardzo zależy mu na większym mieszkaniu. Nasi mieszkańcy przychodzą do mnie z takimi wnioskami. Wychodząc im naprzeciw wprowadziliśmy Mieszkaniowy Bank Zamian. To rodzaj skrzynki kontaktowej, która ma na celu pomoc w nawiązaniu kontaktu pomiędzy najemcami zainteresowanymi zamianą lokalu – mówi burmistrz Jarosław Okoczuk.

Od początku kadencji burmistrz skutecznie realizuje działania, by jak najwięcej osób mogło otrzymać mieszkanie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, starających się o przydział lokalu komunalnego, w 2019 roku Trzebinia – jako pierwsza gmina w powiecie chrzanowskim – rozpoczęła realizację programu „Mieszkanie za remont”, w ramach którego zainteresowane rodziny mogą otrzymać lokal w zamian za jego remont. W ciągu dwóch lat, w ramach realizacji programu, przydzielono ponad piętnaście mieszkań. Gmina inwestuje też w remonty pustostanów. Tylko w ubiegłym roku zmodernizowano aż 14 takich lokali!

Mieszkaniowy Bank Zamian w Trzebini

Korzyści z banku zamiany mieszkań jest wiele. Ułatwia on dokonywanie dobrowolnej zamiany mieszkań, służy poprawie warunków mieszkaniowych, bo czasem zajmowany lokal nie jest dostosowany do potrzeb domowników, albo wysokość czynszu przewyższa możliwości płatnicze najemcy, lub położony jest daleko od miejsca pracy lub szkoły.

Bank umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy osobami, które chcą zamienić zajmowane mieszkanie na inne. Tworzony jest na podstawie zgłoszeń, umieszczanych na stronie internetowej Urzędu Miasta. Ogłoszenie o chęci zamiany mieszkania publikowane jest przez rok od daty złożenia wniosku.
Korzystanie z banku zamian mieszkań jest bezpłatne.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z Mieszkaniowego Banku Zamian:

  • jeden z zainteresowanych najemców musi zajmować mieszkanie znajdujące się w zasobie gminnym;
  • należy wypełnić druk oferty dostępny poniżej lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini – Referat Gospodarki Mieszkaniowej ( budynek przy ul. Narutowicza 10, II piętro pok. 24 ), a następnie złożyć go na dzienniku podawczym Urzędu Miasta w Trzebini mieszczącym się w budynku ul. Marszałka Piłsudskiego 14 lub ul. Narutowicza 10 w Trzebini ).

Mieszkaniowy Bank zamian umożliwia:

  • kojarzenie osób zainteresowanych zamianą lokalu mieszkalnego w ramach dobrowolnej zamiany lokali gminnych,
  • dostosowanie wysokości opłat za używanie lokalu do możliwości płatniczych najemcy,
  • poprawę warunków mieszkaniowych mieszkańców Trzebini zamieszkujących w lokalach, których usytuowanie, powierzchnia bądź wysokie koszty utrzymania powodują utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu,
  • spłatę zadłużenia z tytułu opłat czynszowych i innych opłat za używanie lokalu w przypadku zamiany z najemcą deklarującym gotowość spłaty zadłużenia, uniknięcie postępowania sądowego i egzekucyjnego prowadzącego do eksmisji,
  • spełnienie kryterium metrażowego przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy,
  • ewentualne zamieszkanie osoby niepełnosprawnej w lokalu znajdującym się w budynku bez barier architektonicznych.

Pamiętaj:

Złożenie oferty w ramach Mieszkaniowego Banku Zamian nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zamianę. Czynności związane z zamianą lokalu są wszczynane przez Urząd Miasta dopiero po złożeniu przez zainteresowanych najemców wniosków o zamianę.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Trzebini, tel. 32 711 10 30.

Więcej informacji na stronie interetowej gminy Trzebinia w zakładce https://trzebinia.pl/component/sobipro/678-wzajemna-zamiana-lokali-w-ramach-mieszkaniowego-banku-zamian.