To jedyna z dwóch jednostek w gminie, na czele której stoi kobieta – Karolina Kulczycka. Mowa o Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie, która właśnie skończyła 70 lat.

zdjęcie grupowe OSP Lgota

Jednostka OSP w Lgocie świętuje 70-lecie istnienia

W uroczystych obchodach jubileuszu OSP w Lgocie, poza ochotnikami i mieszkańcami, wzięli udział m.in. Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Zbigniew Duda, członek Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Małopolskiego, Andrzej Dybał, komendant powiatowy PSP w Chrzanowie wraz z zastępcą Jackiem Kukułą, Jarosław Okoczuk, burmistrz Trzebini i jego zastępca Tomasz Żołądź, Anna Więcław-Pilarczyk, komendanta Hufca ZHP w Trzebini.

Podczas uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową, ufundowaną przez burmistrza Jarosława Okoczuka. Jednostka otrzymała też nowy sztandar, sfinansowany przez mieszkańców Lgoty oraz sąsiednich Niesułowic.

Lgota to najbardziej wysunięte na północ sołectwo w gminie. Z uwagi na sporą odległość, miejscowa jednostka OSP stosunkowo rzadko wzywana jest do akcji. Ochotnicy skupiają się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom wsi. Za ich pomoc i zaangażowanie podziękował im burmistrz Okoczuk.

Z historii OSP w Lgocie

Za oficjalną datę powstania OSP w Lgocie uznaje się 20 stycznia 1952 roku. Założycielami jednostki byli: Władysław Kasprzyk, Stefan Grondal, Czesław Syguliński, Eugeniusz Szkarłat oraz Jan Malinowski. Pierwsza remiza znajdowała się w budynku zwanym starą karczmą. Po wybudowaniu wiejskiego domu kultury właśnie tam przeniesiono remizę. Ulokowano ją w suterynie budynku. Nowa siedziba pozwoliła strażakom na bardziej prężną działalność. Dzięki organizacji zabaw ludowych i festynów – za zarobione pieniądze- udało się zakupić samochód marki Nysa. Natomiast dzięki wsparciu różnych organizacji oraz zakładów, m.in. KWK Siersza, pojazd wyremontowano.

W suterynie wiejskiego domu kultury panowały trudne warunki. W 1987 roku zawiązano społeczny komitet budowy remizy. Prace rozpoczęto w czynie społecznym. Potrzebny materiał przekazywały okoliczne zakłady, w tym nieistniejąca już dziś kopalnia. Budowę ukończono z pomocą Gminy Trzebinia w 1993 roku.

W tym czasie jednostka otrzymała używany lekki samochód gaśniczy marki Żuk. W maju 1997 roku poświecono sztandar. Wykonano go za pieniądze podarowane przez strażaków. W 2003 roku ochotnicy otrzymali do dyspozycji średni samochód pożarniczy marki Star.

W maju 2002 roku jednostce OSP w Lgocie przyznano Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. Odznaczono ją za całokształt działalności w 50. rocznicę jej powstania.