Ochotnicy z wszystkich, dziewięciu jednostek OSP w gminie odebrali w poniedziałek specjalistyczne umundurowanie o wartości blisko 50 tys. zł. Ponad 37 tys. zł na zakup ubrań, rękawic czy hełmów przekazał Urząd Marszałkowski w Krakowie, resztę sfinansowała Gmina Trzebinia.

zdjęcie grupowe1

Przedstawiciele jednostek OSP z gminy Trzebinia w towarzystwie burmistrza Jarosława Okoczuka

W związku z planowanymi w tym roku III Igrzyskami Europejskimi, jakie rozgrywane będą w Małopolsce, Województwo Małopolskie przedstawiło projekt pomocy finansowej dla strażaków ochotników na zakup odzieży specjalistycznej. Burmistrz w porozumieniu ze strażakami odpowiedział na apel. Swój udział w projekcie zgłosiły OSP Dulowa, OSP Młoszowa, OSP Trzebinia, OSP Siersza, OSP Płoki, OSP Psary, OSP Lgota, OSP Bolęcin oraz OSP Myślachowice. Do strażaków z tych jednostek trafiła specjalistyczna odzież. Ci druhowie będą też zabezpieczać planowane igrzyska sportowe.

- Otrzymaliśmy głównie odzież do działań bojowych, jak ubrania koszarowe, specjalne, rękawice, buty strażackie, które są potrzebne i zostaną wykorzystane – podkreśla Krzysztof Świątek, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Urzędzie Miasta w Trzebini.

Całkowity koszt zadania wyniósł 48 732 zł, w tym decyzją zarządu Województwa Małopolskiego przyznano Gminie Trzebinia dotację w kwocie 37 255 zł.

logo