28 maja br. mieszkańcy trzebińskich sołectw w wyborach bezpośrednich wybiorą nowych sołtysów i członków rad sołeckich. Głosowanie odbędzie się w godz. od 8:00 do 18.00.

urna
Zgłoszenia kandydatów na członków sołeckich komisji wyborczych można składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14 lub w formie elektronicznej w terminie do dnia 4 maja 2023 roku (tj. czwartek) w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenia kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich, zgodnie z ustalonym kalendarzem wyborczym, przyjmować będą poszczególne sołeckie komisje wyborcze w dniach: od 16 do 18 maja 2023 roku w godzinach od 17:30 do 19:00 w siedzibach poszczególnych sołeckich komisji wyborczych.

Druki zgłoszeń dostępne są do pobrania na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta w Trzebini, na stronie internetowej gminy Trzebinia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzebinia - w zakładce wybory sołeckie 2023.

Komisje wyborcze i ich siedziby

Sołecka Komisja Wyborcza w Bolęcinie Szkoła Podstawowa w Bolęcinie

Sołecka Komisja Wyborcza w Czyżówce Wiejski Dom Kultury w Czyżówce

Sołecka Komisja Wyborcza w Dulowej Dom Strażaka w Dulowej

Sołecka Komisja Wyborcza w Karniowicach Wiejski Dom Kultury w Karniowicach

Sołecka Komisja Wyborcza w Lgocie Wiejski Dom Kultury w Lgocie

Sołecka Komisja Wyborcza Młoszowej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młoszowej

Sołecka Komisja Wyborcza w Myślachowicach Szkoła Podstawowa w Myślachowicach

Sołecka Komisja Wyborcza w Pile Kościeleckiej Wiejski Dom Kultury w Pile Kościeleckiej

Sołecka Komisja Wyborcza w Płokach Wiejski Dom Kultury w Płokach

Sołecka Komisja Wyborcza w Psarach Wiejski Dom Kultury w Psarach