Z okazji dnia św. Floriana, patrona strażaków, grupa 24 dzieci i młodzieży złożyła uroczyste ślubowanie, wstępując w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Płokach.

 

Płoki przysięga2

Jarosław Okoczuk, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Trzebini, zaprzysięża członków MDP w Płokach. FOT. Archiwum OSP Płoki

„Ślubuję ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej” – to słowa złożonej przysięgi.

Płoki przysięga3 copy

Michał Szklarczyk, komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Trzebini wręcza emblemat na ramię z logo MDP. FOT. Archiwum OSP Płoki

Jak podkreślano podczas uroczystości, ślubowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych to ważna deklaracja, składana przez młode osoby, które publicznie zobowiązują się, przyrzekają i obiecują osiągnąć wskazany cel oraz przestrzegać określonych zasad.

Płoki przysięga

Pamiątkowe zdjęcie z rodzicami młodych druhów. FOT. Archiwum OSP Płoki

Podczas uroczystości wręczono również odznaki za wysługę lat druhom OSP Płoki. Odebrali je: Jacek Duda, Grzegorz Ptak, Ireneusz Głownia, Mariusz Kierc, Grzegorz Pachacz, Paweł Fudala, Katarzyna Rozmus, Sylwia Dzięgielewska, Joanna Ślusarek, Mateusz Woch, Karolina Chorąży.