W niedzielę 28 maja w dziesięciu trzebińskich wsiach odbędą się wybory sołeckie. W tym tygodniu komisje wyborcze przyjmują zgłoszenia kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich.

urna
Komisje wyborcze pełnić będą dyżury we wtorek, środę i czwartek (16 - 18 maja) w godz. 17.30 – 19.00 w siedzibach poszczególnych komisji i to tam należy zgłaszać kandydatury.

Druki zgłoszeń dostępne są do pobrania na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta w Trzebini, na stronie internetowej www.trzebinia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzebinia - w zakładce Wybory Sołeckie 2023 r. Więcej informacji na stronie internetowej gminy Trzebinia.

Siedziby komisji wyborczych:

Sołecka Komisja Wyborcza w Bolęcinie - Szkoła Podstawowa w Bolęcinie
Sołecka Komisja Wyborcza w Czyżówce - Wiejski Dom Kultury w Czyżówce
Sołecka Komisja Wyborcza w Dulowej - Dom Strażaka w Dulowej
Sołecka Komisja Wyborcza w Karniowicach - Wiejski Dom Kultury w Karniowicach
Sołecka Komisja Wyborcza w Lgocie - Wiejski Dom Kultury w Lgocie
Sołecka Komisja Wyborcza w Młoszowej - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młoszowej
Sołecka Komisja Wyborcza w Myślachowicach - Szkoła Podstawowa w Myślachowicach
Sołecka Komisja Wyborcza w Pile Kościeleckiej - Wiejski Dom Kultury w Pile Kościeleckiej
Sołecka Komisja Wyborcza w Płokach - Wiejski Dom Kultury w Płokach
Sołecka Komisja Wyborcza w Psarach - Wiejski Dom Kultury w Psarach