urzad miasta
Z dniem 1 marca br. nastąpiła zmiana w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta w Trzebini.

W dniach 7. i 8. marca 2019 r. w Trzebini będzie gościć Wystawa Mobilna Naukowiej. Opowieść o powietrzu. Wystawa, zawierająca eksponaty...

sesja
VI Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie Business Campus Trzebinia, ul. Kościuszki 134 A sala...

W dniu 14 lutego 2019 r. niecodzienny Jubileusz Kamiennych Godów, czyli 70. rocznicę ślubu obchodzili Państwo Bronisława i Karol Dylągowie...

nagroda lidera
Po raz kolejny Gmina Trzebinia została wyróżniona tytułem Lidera Powiatu Chrzanowskiego w Rankingu Gmin Małopolski 2018. To prestiżowy tytuł...

W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej...

J.Rożowska
Jolanta Różowska została wybrana prezesem Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych EUCU.NET (European Children's Universities Network)....

Przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Trzebinia zarządzono na dzień 17 marca 2019 r. Głosowanie odbywać się będzie w...