Herb gminy Trzebinia
W dniach od 14 lipca do 11 sierpnia zostanie wyłożony do wglądu publicznego projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu...

Herb gminy Trzebinia
Szkoła Podstawowa w Lgocie oraz Szkoła Podstawowa w Psarach zyskają dodatkowe pomoce dydaktyczne do nauki geografii, biologii, fizyki i chemii....

Otwarcie filii bibliotecznej w Myślachowicach
Po roku przerwy we wsi otwarto filię Miejskiej Biblioteki Publicznej. Mieści się w budynku ośrodka zdrowia.

Burmistrz i jego zastępczyni
Anita Lipnicka, zastępca burmistrza Trzebini, żegna się z pracą w trzebińskim magistracie. Złożyła wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem...

Burmistrz i jego pracownicy
Jednogłośnie radni udzielili dziś burmistrzowi Jarosławowi Okoczukowi absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.

Laureaci konkursu dla szkół  "Czytamy - pszczołom pomagamy"
Pół tysiąca uczniów z ośmiu szkół podstawowych, działających na terenie gminy, wzięło udział w konkursie „Czytamy – pszczołom pomagamy”. We wtorek...

Stare boisko w Krzu
Jeszcze w tym roku na osiedlu Krze w Trzebini powstanie nowe boisko sportowe z bezpieczną nawierzchnią. Na realizację inwestycji Gmina Trzebinia...

Herb Gminy Trzebinia
W dniach od 23 czerwca do 21 lipca br. do publicznego wyglądu wyłożony zostanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie...