Przejście dla pieszych przy ul. Krakowskiej
Jeszcze w tym roku aż na dziewiętnastu przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 79, przecinającej gminę, stanie dodatkowe oświetlenie....

Jubileusz Koła Filatelistów
25 lat temu w Trzebini zawiązało się Koło Polskiego Związku Filatelistów. Z okazji urodzin organizacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 uroczyście...

Burmistrz i jego zastępca składają kwiaty
13 września tego roku mijają 82 lata od śmierci ks. hm. Mariana Luzara, założyciela harcerstwa w Trzebini, wieloletniego komendanta hufca ZHP,...

Herb gminy Trzebinia
Trwają prace nad rocznym Programem współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku...

Pieniądze - grafika
28 młodych sportowców otrzymało stypendium za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na okres od września do grudnia 2021 roku.

Herb gminy Trzebinia
W dniach od 15 września do 13 października br. wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla...

Uroczystośc otrwacia dworca kolejowego po przebudowie
Wiele wskazuje na to, że już w przyszłym roku pociągiem z Katowic do Krakowa dojedziemy w 45 minut. Tym samym podróż z Trzebini do stolicy...

Ul. Piaski w Myślachowicach
Jeszcze w tym roku na ul. Piaski w Myślachowicach drogowcy położą nową nawierzchnię. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie ogłosił przetarg na...