Budowa sali w Bolęcinie
Trzebinia pozyskała aż 1,2 mln zł dofinansowania do budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bolęcinie. Pieniądze pochodzą z rządowego...

Zebranie osiedla Energetyków
Mieszkańcy Osiedla Energetyków w Trzebini wybrali w czwartek nową radę osiedlową. Na jej czele po raz kolejny stanął Antoni Głowacz.

Herb gminy Trzebinia
W dniach od 14 lipca do 11 sierpnia zostanie wyłożony do wglądu publicznego projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu...

Herb gminy Trzebinia
Szkoła Podstawowa w Lgocie oraz Szkoła Podstawowa w Psarach zyskają dodatkowe pomoce dydaktyczne do nauki geografii, biologii, fizyki i chemii....

Otwarcie filii bibliotecznej w Myślachowicach
Po roku przerwy we wsi otwarto filię Miejskiej Biblioteki Publicznej. Mieści się w budynku ośrodka zdrowia.

Burmistrz i jego zastępczyni
Anita Lipnicka, zastępca burmistrza Trzebini, żegna się z pracą w trzebińskim magistracie. Złożyła wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem...

Burmistrz i jego pracownicy
Jednogłośnie radni udzielili dziś burmistrzowi Jarosławowi Okoczukowi absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.

Laureaci konkursu dla szkół  "Czytamy - pszczołom pomagamy"
Pół tysiąca uczniów z ośmiu szkół podstawowych, działających na terenie gminy, wzięło udział w konkursie „Czytamy – pszczołom pomagamy”. We wtorek...