W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej...

J.Rożowska
Jolanta Różowska została wybrana prezesem Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych EUCU.NET (European Children's Universities Network)....

Przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Trzebinia zarządzono na dzień 17 marca 2019 r. Głosowanie odbywać się będzie w...

V Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Business Campus - Trzebinia, ul. Kościuszki 134 A...

W związku z aktualizacją Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego dla terenów wzdłuż dróg zarządzanych przez...

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia sportowe i taneczne, warsztaty, wycieczki i seanse w kinie, organizowane w dniach od 14.01.2019...

Jutro tj. 8 stycznia 2019 r. w Trzebini przy Placu Targowym 6 w godzinach od 10.00 do 16.00. będzie stacjonował Kardiobus, w ramach akcji...

Urząd Miasta w Trzebini informuje mieszkańców, gdzie w okresie zimowym należy zgłaszać wszelkie interwencje i uwagi, związane z utrzymaniem...