Burmistrz i jego zastępca składają kwiaty
13 września tego roku mijają 82 lata od śmierci ks. hm. Mariana Luzara, założyciela harcerstwa w Trzebini, wieloletniego komendanta hufca ZHP,...

Herb gminy Trzebinia
Trwają prace nad rocznym Programem współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku...

Pieniądze - grafika
28 młodych sportowców otrzymało stypendium za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na okres od września do grudnia 2021 roku.

Herb gminy Trzebinia
W dniach od 15 września do 13 października br. wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla...

Uroczystośc otrwacia dworca kolejowego po przebudowie
Wiele wskazuje na to, że już w przyszłym roku pociągiem z Katowic do Krakowa dojedziemy w 45 minut. Tym samym podróż z Trzebini do stolicy...

Ul. Piaski w Myślachowicach
Jeszcze w tym roku na ul. Piaski w Myślachowicach drogowcy położą nową nawierzchnię. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie ogłosił przetarg na...

Obrzęd Dożynkowy w wykonaniu zespołu z Karniowic
Lokalne tradycje w gminie Trzebinia wciąż są kultywowane. Zorganizowane w niedzielę na Błoniach Karniowickich święto plonów, połączone z imprezą...

ul. Ochronkowa w Trzebini
Aż 463 tys. zł pozyskała Gmina Trzebinia na remont ul. Ochronkowej w centrum miasta. Dofinansowanie stanowi połowę kosztów realizacji zadania....