Jak nasze codzienne wybory przyczyniają się do zwiększonej emisji dwutlenku węgla oraz jak zmienić własną postawę i zachowania, aby kierować się odpowiedzialną konsumpcją oraz dbałością o środowisko przyrodnicze – między innymi tego dowiedzieli się uczestnicy warsztatów w trzebińskiej bibliotece.

biblioteka warsztaty1

Warsztaty organizowane w MBP w Trzebini z udziałem ekodoradców z UM Trzebinia

Zorganizowali je ekodoradcy z Urzędu Miasta w Trzebini wraz z pracownikami MBP przy współpracy z Fundacją Polki Mogą Wszystko oraz Buddhist Tzu Chi Foundation.

Dotyczyły botaniki i ekologii. Ich uczestnicy mieli okazję sadzić kwiaty i zioła, pracować z gliną, wysłuchać ciekawych wykładów. Miały na celu przekazanie dzieciom i młodzieży, a za ich pośrednictwem także dorosłym, podstawowej wiedzy na temat smogu i skutkach długotrwałego przebywania środowisku z zanieczyszczonym powietrzem oraz obudzenie w dzieciach troski o ekologię i wrażliwość na otaczającą przyrodę.