Gmina Trzebinia pozyskała dofinansowanie do realizacji zadania polegającego na spakowaniu i transporcie odpadów azbestowo-cementowych od mieszkańców.

grafika azbest
Zadanie realizowane jest w ramach „ Ogólnopolskiego Programu Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”. Gmina Trzebinia otrzymała na ten cel 7 762,00 zł, w tym 3 291,22 zł pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 4 471,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wszystkie informacje na temat możliwości odbioru odpadów zawierających azbest od mieszkańców gminy Trzebinia dostępne są w zakładce na stronie internetowej Gminy Trzebinia.