Rozpoczynamy odliczanie do trzeciej edycji największej akcji ekologicznej w województwie – Posprzątaj z nami Małopolskę. Wydarzenie planowane jest w okresie od 22 marca do 24 kwietnia.

plakat posprzątaj małopolskę 1000x667
Organizatorem akcji jest Urząd Marszałkowski w Krakowie.

- Posprzątaj z nami Małopolskę! to inicjatywa, która skupia lokalne społeczności wokół idei zachowania środowiska naturalnego. Byli z nami uczniowie, pedagodzy, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, Koła Gospodyń Wiejskich, harcerze i aktywiści. Zebraliśmy wspólnie tony odpadów i zyskaliśmy bardziej przyjazne dla ludzi i zwierząt tereny zielone. Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie, liczę na równie liczny i aktywny udział w tegorocznej edycji! Jeśli troszczysz się o swoje najbliższe otoczenie, dbasz o przyrodę i działasz na rzecz zachowania środowiska naturalnego – przyłącz się do nas! Wspólnie zadbajmy o Małopolskę! - mówi Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron.

Urząd Marszałkowski wesprze lokalne inicjatywy sprzątania merytorycznie i medialnie, nagłaśniając udział w akcji. Na portalu Facebook działa dedykowana akcji strona: @PosprzatajznamiMalopolske – główny kanał komunikacji z uczestnikami wydarzenia, miejsce wymiany doświadczeń, publikowania zdjęć i relacji z akcji sprzątania.

Gmina Trzebinia bierze udział w akcji po raz trzeci. Zachęcamy placówki oświatowe, stowarzyszenia, czy grupy mieszkańców do przyłączenia się do wspólnego sprzątania okolicy. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini, tel. 32 711 10 40. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca 2024 roku.

Aktualizacja 22.03.2024 r.

Plakat Posprzątaj sołectwo gmina Trzebinia 2024

W tegoroczną akcję w Gminie Trzebinia włączyły się:

 • Sołectwo Bolęcin, w tym: Szkoła Podstawowa w Bolęcinie i OSP,
 • Sołectwo Myślachowice, w tym: Szkoła Podstawowa Myślachowice, Dom Kultury, OSP i UKS Błyskawica,
 • Sołectwo Piła Kościelecka,
 • Sołectwo Płoki, w tym: OSP, KGW, Wspólnota Leśna, Koło Emerytów i Rencistów oraz Szkoła Podstawowa,
 • Osiedle Piaski w Trzebini,
 • Osiedle Siersza w Trzebini,
 • Przedszkole Samorządowe w Myślachowicach,
 • Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Trzebini,
 • Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Trzebini,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Trzebini,
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Trzebini,
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 w Trzebini,
 • Szkoła Podstawowa w Lgocie,
 • Szkoła Podstawowa w Psarach.

Informacje u lokalnych koordynatorów i sołtysów.

Koordynator gminny: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 32 71 11 04