Przekazujemy informację Głównego Inspektoratu Weterynarii na temat wyznaczenia lekarza weterynarii do prowadzenia czynności związanych z badaniem zwierząt przeznaczonych do uboju na potrzeby własne.

Logo Głownego Inspektoratu Weterynarii

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie, w związku z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny (Dz.U. z 2016 r. Poz. 885) informuje, iż na terenie powiatu chrzanowskiego do prowadzenia czynności związanych z badaniem zwierząt przeznaczonych do uboju na potrzeby własne, tj. świń, cieląt do 6 m-cy, owiec, kóz oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych został wyznaczony lek. wet. Wawrzyniec Thal.

 

Informujemy również, że przyjmowanie próbek mięsa do badania na obecność włośni od odstrzelonych dzików, świń czy nutrii przez ww. lekarza weterynarii będzie odbywało się w Przychodni dla zwierząt w Chrzanowie przy ul. Przybosia 1, tel. 604 314 616.

 

Informacja przesłana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chrzanowie