W dniu 28 czerwca 2018 pełniący funkcję Burmistrza Miasta Trzebini Grzegorz Żuradzki uczestniczył w posiedzeniu  Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. 

herb TRZEBINI

Spotkanie miało na celu przekazanie przez władze samorządowe informacji dotyczącej bieżącej sytuacji  po pożarze składowiska opon przy ulicy Słowackiego w Trzebini oraz apelu władz gminy i powiatu o przyznanie środków na wywóz i utylizację nadpalonych odpadów. Szacuje się, że na terenie byłej przetwórni składowanych było 46,5 tys. metrów sześciennych odpadów m.in. starych opon, gum i szmat. Ogniem objętych została około 1/3 z tej ilości odpadów. - Oczekujemy na decyzje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w tej sprawie, które mamy nadzieję nastąpią jak najszybciej - informuje pełniący funkcję Burmistrza Miasta Trzebini Grzegorz Żuradzki.