Z 4 na 16 września przesunięto termin otwarcia ofert w przetargu na odbiór odpadów między innymi od mieszkańców gminy Trzebinia.

odpady copy

Taką decyzję podjęto w związku z pytaniami do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” i ich transport do RIPOK w Balinie”. Dokonano modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia i przesunięto termin otwarcia ofert z 4 na 16 września tego roku.

Równocześnie na 16 września ustalono otwarcie ofert na zadanie pn. „Utworzenie i prowadzenie PSZOK-ów dla mieszkańców gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. ZMGK planuje uruchomić PSZOK w każdej gminie związku – Chrzanowie, Libiążu i Trzebini.

- Zwracamy uwagę, że koszt całego systemu zależy od nas wszystkich. Apelujemy o kompostowanie odpadów zielonych, segregację odpadów oraz ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów poprzez przemyślane zakupy – dzięki temu mniej zmieszanych odpadów trafi do kosza na śmieci. Przez te działania ograniczymy wzrost stawki opłaty ponoszonej przez mieszkańców – apluje zarząd ZMGK w Chrzanowie.

Pamiętajmy, że największą częścią stawki, jaką ponosimy, jest koszt zagospodarowania odpadów zmieszanych, a w nim – opłata za korzystanie ze środowiska (tzw. „opłata marszałkowska”), ustalana przez Ministra Środowiska. Aktualnie jej wysokość wynosi 170 zł/tonę, a od 1 stycznia 2020 będzie wynosić 270 zł/tonę.