Mieszkańcy gminy Trzebinia wciąż mają możliwość składania ankiet na listę rezerwową w sprawie dofinansowania do zakupu i montażu kolektorów słonecznych oraz kotłów na pellet.

OZE małopolska

W związku z wycofaniem się części mieszkańców z realizowanego przez Gminę Trzebinia projektu pn: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.1.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, prosimy zainteresowanych mieszkańców o składanie ankiet na listę rezerwową w sprawie dofinansowania do kolektorów słonecznych oraz kotłów na pellet.

Miejsce składania ankiet:

Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Narutowicz 10 w Trzebini (pok. nr 25), tel. (32) 71 11 028.

Ankieta-kolektory_słoneczne.doc

Ankieta-kotły.doc