Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Na składanie wniosków i uwag jest czas do 10 kwietnia tego roku.

powietrze

Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem powietrze.malopolska.pl. Ponadto został wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, pokój 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku.

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać poprzez formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, a także pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30 017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Przeczytaj najważniejsze założenia projektu Programu ochrony powietrza
(zew)