Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Trzebini otwarty zostanie na terenie poprzemysłowym, po dawnych ZSO „Górka”, przy ul. Lipcowej. Trwają ostatnie prace przygotowawcze, by go uruchomić.

 

PSZOK Trzebinia logoZwiązek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie postanowił podjąć działania w celu zorganizowania i prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we własnym zakresie. Zmiany nie będą odczuwalne dla mieszkańców. Punkty w Chrzanowie oraz Libiążu będą zlokalizowane w miejscach dotychczasowych mobilnych PSZOK. Tylko ten w Trzebini zmieni lokalizację na teren poprzemysłowy przy ul. Lipcowej.

Jak informuje ZMGK nie będzie przerwy w funkcjonowaniu PSZOK-ów w Chrzanowie i Libiążu. Natomiast datę otwarcia punktu w Trzebini Związek poda niezwłocznie po zakończeniu prac przygotowawczych.

Dni oraz godziny otwarcia punktów w poszczególnych gminach nie ulegną zmianie, tj.:
Chrzanów, ul. Stara Huta 5:
poniedziałki godz. 6:00-12:00
czwartki godz. 13:00-19:00
soboty godz. 13:00-19:00

Libiąż, ul. Gromiecka (teren oczyszczalni ścieków)
poniedziałki godz. 13:00-19:00
środy godz. 8:00-14:00
soboty godz. 6:00-12:00

Trzebinia ul. Lipcowa
wtorki godz. 12:00-18:00
czwartki godz. 6:00-12:00
soboty godz. 7:00-13:00