W czwartek w potoku Ropa znów płynęła biała, śmierdząca ciecz. Urząd Miasta w Trzebini od razu powiadomił o tym Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

ropa

Zanieczyszczony potok Ropa w Trzebini

Nie ma przyzwolenia na nielegalne spuszczanie zanieczyszczeń do wód Ropy. Urzędnicy, gdy tylko otrzymali informację o zanieczyszczeniu potoku, po potwierdzeniu tego faktu, interweniowali w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie. Tylko WIOŚ jest uprawiony do kontroli przedsiębiorców, którzy potencjalnie mogą zanieczyszczać cieki. Urząd Miasta nie posiada takich uprawnień.