W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia kolejnych ognisk niegroźnego dla ludzi, ale szkodliwego dla gospodarki afrykańskiego pomoru świń (ASF),...

Dziesięć gmin wspólnie wystąpiło o środki dla mieszkańców na dofinansowanie do instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii -...

W dniu 28 czerwca 2018 pełniący funkcję Burmistrza Miasta Trzebini Grzegorz Żuradzki uczestniczył w posiedzeniu  Rady Nadzorczej Wojewódzkiego...

Biura ARiMR zapraszają. Jeszcze przez niespełna miesiąc, do 15 maja, rolnicy mogą wnioskować o dopłaty bezpośrednie, w tym roku obowiązkowo przez...

W celu ustalenia kierunków rozbudowy sieci, jak i określenia potencjalnych wielkości ciepła, firma Veolia Sp z o.o. prosi mieszkańców,...

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia kolejnych ognisk niegroźnego dla ludzi, ale szkodliwego dla gospodarki afrykańskiego pomoru świń (ASF),...

Przekazujemy informację Głównego Inspektoratu Weterynarii na temat wyznaczenia lekarza weterynarii do prowadzenia czynności związanych z badaniem...

W tym roku, zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich rolnik może złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu z...