Zakończono prace związane z położeniem nowej nawierzchni na ul. Kościelnej w Trzebini na odcinku od skrzyżowania ul. Księdza hm. Luzara do skrzyżowania z ul. Starowiejską. Na ten cel Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 koscielna podpisanie odbioru

Na zlecenie Gminy drogę remontowało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Transportowe Wikos Fresh z Wygiełzowa. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 397 899 zł.

Zadanie pod nazwą „Remont drogi gminnej 101016K (ul. Kościelnej) w km od 00+161,80 do km 00+316,00 w miejscowości Trzebinia, Gmina Trzebinia” dofinansowano ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG w kwocie 259 423,00 zł.

koscielna tablica informacyjna

Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie remontu drogi gminnej publicznej ul. Kościelnej od kościoła do ul. Starowiejskiej w tym m.in.: wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej i plantowanie poboczy. Wykonano prace rozbiórkowe istniejących i zamontowano nowe wpusty deszczowe wraz z przykanalikami, rozebrano istniejące i zamontowano nowe krawężniki, wyregulowano włazy urządzeń obcych. Dostosowano wysokościowo nawierzchnie istniejących wjazdów do posesji oraz humusowanie poboczy.

Prace zrealizowano w terminie 2 miesięcy. Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

koscielna podpisanie odbioru 2