Na podstawie informacji przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, informujemy, że od poniedziałku 9.04.2018 r. zostanie zamknięty dla ruchu remontowany wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu drogi krajowej nr 79.

Znak wykorzyknika = ważna informacja

 

  • Dla pojazdów do 7 ton objazd zostanie wyznaczony przez Piłę Kościelecką, ulicami: Europejska – Topolowa (w Chrzanowie) – Trzebińska (w Pile Kościeleckiej) – Słowackiego (w Trzebini).
  • Dla pojazdów powyżej 7 ton objazd zostanie wyznaczony autostradą A4: węzeł „Chrzanów” – autostrada A-4 – węzeł „Rudno” – drogi powiatowe w m. Krzeszowice do połączenia z DK 79.

 

Równocześnie z dniem 9 kwietnia 2018 roku zostanie przywrócony ruch na odcinku ul. Dworcowej, zamkniętym obecnie z powodu prac przy wiadukcie pod torami kolejowymi (tzw. „mały mostek”). Jednak ruch na tym fragmencie ul. Dworcowej (od skrzyżowania z ul. Długą do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego) będzie dopuszczony wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej, służb miejskich oraz pojazdów dojeżdżających do posesji. Poza grupą wymienionych użytkowników, odcinek ten nie będzie mógł być wykorzystywany jako objazd dla zamkniętego wiaduktu nad torami w ciągu drogi krajowej nr 79.

 

Utrudnienia potrwają do dnia 6.08.2018 r.

 

Informacja przekazana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie