Prace, których efektem mają być krótsze i wygodniejsze podróże pociągami, obejmują tory, perony, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, sieć trakcyjną, a także wiadukty oraz przejścia i przejazdy kolejowo-drogowe.

Modernizacja linii kolejowej

Jak zapowiedział jeszcze w ubiegłym roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, po zakończeniu remontu pociągi pasażerskie mają zwiększyć prędkość do 160 km na godzinę, a podróż koleją między Katowicami i Krakowem ma potrwać godzinę i 5 minut.

 

Lepszą komunikację ma zapewnić m.in. przebudowa układu torowego, budowa wzmocnień podtorza, przebudowa sieci trakcyjnej i urządzeń automatyki kolejowej oraz modernizacja ogółem 46 wiaduktów, mostów i przepustów. Na trasie między Trzebinią a Krzeszowicami staną także trzy nowe wiadukty drogowe, które powstaną w Trzebini (ul. Słowackiego), Woli Filipowskiej (ul. Białki) i Krzeszowicach (ul. Daszyńskiego). Prace nad budową wiaduktu w Trzebini rozpoczną się w połowie sierpnia 2018 r. i beda trwały ponad rok, a objazd zostanie poprowadzony DK 79.

 

Przebudowa urządzeń stacji w Trzebini, Dulowej i Woli Filipowskiej

 

Zgodnie z zapowiedziami PKP Polskich Linii Kolejowych SA przebudowane perony będą wyższe, dobrze oświetlone i wyposażone w czytelne oznakowanie oraz wiaty. Lepszy dostęp do pociągów umożliwią natomiast bezkolizyjne przejścia pod torami, wyposażone w windy lub pochylnie dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

Bezpieczne przejścia i przejazdy kolejowo-drogowe

 

Na trasie między Trzebinią a Krzeszowicami zaplanowano 8 dodatkowych przejść pod torami, zapewniających pieszym i rowerzystom bezpieczne przejścia przez linię kolejową. Inwestycja przewiduje również zabezpieczenie stanowisk roślin chronionych (np. dziewięćsiła bezłodygowego) oraz udogodnienia dla zwierząt, których trasy migracyjne przekraczają linię kolejową (np. system odwodnienia, umożliwiający drobnym zwierzętom wodnym opuszczenie korytek, pochylnie przy urządzeniach oczyszczających, specjalne płotki i przepusty pod linią, a także przejścia dla dużych zwierząt - nad i pod torami - z tzw. trasą naprowadzającą).

 

Dokończenie modernizacji linii Katowice - Kraków przewiduje przyjęty przez rząd 23 listopada 2016 r. zaktualizowany Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. (KPK). Finansowanie tych prac przewiduje wsparcie unijnego instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility - CEF). Zakończenie modernizacji szlaku kolejowego na odcinku Trzebinia – Krzeszowice planowane jest w 2020 r. (wartość prac to ok. 600 mln zł), natomiast zakończenie modernizacji całej trasy E30 Katowice – Kraków planowane jest w drugiej poł. 2020 r. Szacowana wartość projektu wynosi ponad 2 mld zł.

 

Informacja przygotowana na podstawie:

"Koleje: szybciej i bezpieczniej na trasie Katowice - Kraków" ze strony http://nettg.pl/news/149096/koleje-szybciej-i-bezpieczniej-na-trasie-katowice-krakow

"Małopolska. 600 mln zł na poprawę bezpieczeństwa na kolei" ze strony http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/malopolska-600-mln-zl-na-poprawe-bezpieczenstwa-na-kolei,105736.html,105736.html

"Adamczyk: odcinek linii kolejowej E30 Katowice-Kraków będzie gotowy w 2020 r." ze strony http://budownictwo.wnp.pl/adamczyk-odcinek-linii-kolejowej-e30-katowice-krakow-bedzie-gotowy-w-2020-r,298599_1_0_0.html,298599_1_0_0.html

"Charakterystyka przedsięwzięcia" - Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze strony http://bip.krakow.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/33902/Zal_1_Decyzja_RDOS_Krakow_OO_4201_12_2014_EC.pdf

 

Fot. z archiwum Urzędu Miasta w Trzebini