Prace prowadzone są na odcinku od ośrodka zdrowia do ul. Św. Stanisława. Nowo przebudowywany odcinek drogi poprawi komunikację i ułatwi mieszkańcom dojazd do posesji. 

remont Harcerskiej

 

Przebudową objęty jest jednokierunkowy fragment ul. Harcerskiej o długości ok. 286,50 m. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje między innymi: nową konstrukcję drogi o nawierzchni bitumicznej, wymianę elementów odwodnienia deszczowego, remont chodnika dla pieszych oraz istniejących zjazdów do posesji.

 

Prace realizuje wyłoniona w przetargu firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowym „HANDREM” Wiesław Słowik z Płazy.

Przewidywany koszt inwestycji wyniesie wg umowy 375 551,93 zł brutto.

 

Przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu 13 marca 2018 r. Zakłada się, że prace budowlane potrwają około dwunastu tygodni, a zakończenie robót ma nastąpić do 29 czerwca 2018 r.