Urząd Miasta w Trzebini informuje, że przygotowywane jest zadanie iwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka ul. Waryńskiego w Trzebini - ETAP II".

 

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa odcinka ul. Waryńskiego w Trzebini - ETAP II może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym ul. Waryńskiego (odcinek od posesji nr 11 w kierunku ulicy Puszkina do granic administracyjnych Gminy Trzebinia) w gm. Trzebinia kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.


Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcą drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa  art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych, jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.


Podstawa prawna: ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm).