Trwają prace związane z zagospodarowaniem otoczenia zbiornika Chechło. W dniu 14 maja 2018 r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, aktualnie ruszyły roboty: instalacyjne - kanalizacja deszczowa i sanitarna, uzbrojenie terenu w instalację elektryczną, fundamentowanie obiektów kubaturowych oraz basenów, roboty drogowe i brukarskie związane z budową parkingów, ciągów pieszo jezdnych oraz placów zabaw.

chechlo 6.2018006

Przypomnijmy: Wartość inwestycji opiewa na kwotę blisko 10 mln zł. Gmina Trzebinia jest liderem projektu, który otrzymał ponad 4,7 mln zł dotacji unijnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolski, partnerami są także: gmina Chrzanów, starostwo i Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”. Modernizacja zakłada całkowitą zmianę oblicza zalewu: budowę basenu z tarasami, ścieżki zdrowia z przyrządami do ćwiczeń, boisk do siatkówki plażowej i badmintona, placów zabaw dla dzieci, wieży widokowej, parkingów czy hangaru dla łodzi. Zgodnie z planem prace powinny zakończyć się w 2018 roku.