Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami, polegającymi na przebudowie na rondo istniejącego skrzyżowania, zlokalizowanego w ciągu DK 79 w km. 380+559 u zbiegu ulic Kościuszki, Harcerskiej i Metalurgicznej w Trzebini, zachodzi konieczność wyznaczenie dodatkowej trasy objazdu dla komunikacji zbiorowej.

 

 

O godz. 12.00, w dniu 21.06.2018 r. wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic: Kościuszki, Harcerskiej i Metalurgicznej w Trzebini w związku z zamknięciem DK 79 – ul. Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Harcerską i ul. Metalurgiczną. Objazd zostanie poprowadzony przez ul. Świętego Stanisława, ul. Dąbrowskiego i ul. Pułaskiego w Trzebini.

 

Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: 20.10.2018 r.

 

Na ten czas zaplanowano objazd dla komunikacji zbiorowej, odbywającej się drogą DK 79 (ul. Kościuszki) przez ul. Dworcową i ul. Ochronkową - zobacz na mapie

  • Dla przystanku Trzebinia Mały Rynek Kościuszki wyznaczony został tymczasowy zastępczy przystanek w ciągu ul. Świętego Stanisława.
  • Dodatkowo wyznaczone zostały również dwa tymczasowe zastępcze przystanki w ciągu ul. Ochronkowej - przy skrzyżowaniu z DK 79 - zobacz na mapie