21.06.2018 r., w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Grzegorz Żuradzki Pełniący Funkcję Burmistrza Trzebini otrzymał od Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwik promesę na przebudowę drogi lokalnej.

promesa harcerska25.06.2018

W ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 57 gmin z województwa małopolskiego otrzyma łącznie prawie 35,8 mln złotych, najwięcej spośród pozostałych województw.

Całkowita wartość planowanego przez Gminę Trzebinia remontu ulicy Harcerskiej wynosi 375 551,93 PLN. Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 175 586,00 PLN.

promesa harcerska 25.06.2018

Zakres robót obejmować będzie: remont jezdni, chodnika, zjazdów indywidualnych, budowę zjazdów indywidualnych, wykonanie zieleńca, przebudowę utwardzenia terenu oraz zapewnienie właściwego odwodnienia projektowanych elementów poprzez wymianę istniejących studzienek wodnościekowych. małopolska plus promesa25.06.2018

Przed planowanym remontem przedmiotowy odcinek drogi był w złym stanie technicznym (liczne spękania, łaty oraz ubytki lepiszcza). Ponadto w 2017 r. na tym odcinku została wymieniona sieć wodociągowa, nawierzchnia zdecydowanie wymagała odbudowania.

 

Zdjęcia pobrane ze strony internetowej Wojewody Małopolskiego