Dzięki unijnemu dofinansowaniu ponad 4,7 mln zł. na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów, Gmina Trzebinia realizuje projekt zagospodarowania zbiornika Chechło, w partnerstwie obu gmin, Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.

zbiornik chcechlo

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. Wykonawcą prac jest konsorcjum dwóch firm: Lider Krisbud Sp. z o.o.-  prezes Krzysztof Głuch, Partner: „Rembud” Zakład Remontowo Budowlany Władysław Leśko.

projekt UE
Teren jest uzbrajany, powstają nowe obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Mieszkańcy Trzebini, Chrzanowa i okolic będą mogli w niedalekiej przyszłości odpocząć aktywnie nad wodą w otoczeniu przyrody, a nad ich bezpieczeństwem będą czuwać ratownicy.Sposób zagospodarowania zbiornika Chechło nie wyróżnia żadnej grupy wiekowej, wręcz będzie zachęcał do rodzinnej turystyki. Infrastruktura rekreacyjna dobrana jest dla najmłodszych (place zabaw, bezpieczne kąpielisko z tarasami) i dla dorosłych (ścieżka zdrowia z urządzeniami do ćwiczeń, boisko), ale przede wszystkim dla wielopokoleniowych rodzin (żarobiwak, plaża, ekoplatforma widokowa). Parkingi, wewnętrzna komunikacja i sanitariaty oraz elementy zagospodarowania przystosowane będą dla osób niepełnosprawnych, np. punkt widokowy jest w kształcie spirali.

chcechlo.2018

Budowana infrastruktura turystyczna i rekreacyjna będzie atrakcją ze względu na niepowtarzalność. Nawiązuje bowiem do przemysłowej historii miast Trzebinia i Chrzanów wiodących niegdyś prym w wydobyciu i przetwarzaniu surowców metalicznych, poprzez wprowadzenie obiektów jak struktura widokowa GALENA, Żarobiwak z wieżą widokową, czy Ekoplatforma. Kolorystyka wszystkich elementów zagospodarowania nawiązuje do pozyskiwanej w obu miastach galeny (rudy ołowiu) i jej przetwarzaniu, są to bowiem kolory srebrny i czerwony. Takie podejście pozwoli wykreować miejsce zakorzenione w przemysłowych tradycjach obu gmin. Projekt zostanie zrealizowany w IV kwartale tego roku, co pozwoli na jego efektywne wykorzystanie od przyszłego roku.


Nowe zagospodarowanie zbiornika Chechło zapewni warunki dla najbardziej oczekiwanych funkcji turystycznych - podkreśla Grzegorz Żuradzki pełniący funkcję Burmistrza Miasta Trzebini.

Poza rekreacją i wypoczynkiem nad wodą, zbiornik Chechło i jego przyrodnicze otoczenie posiadają znaczące walory poznawcze, pozwalające na rozwój turystyki przyrodniczej mające na celu obserwowanie i poznawanie przyrody, w tym ptaków w ich naturalnych siedliskach.

Jak zauważa Burmistrz Żuradzki, dzięki realizacji zorganizowanego zagospodarowania zbiornika Chechło będzie szansa, na nowe otwarcie tego akwenu w jego różnych propozycjach aktywnego wypoczynku.