Gmina Trzebinia urzeczywistnia zagospodarowanie zbiornika, realizując projekt „Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”, dofinansowany z Unii Europejskiej w wysokości ponad 4,7 mln zł.

chcechlo zbiornik9.20182

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

projekt UE

W dniu 07.09.2018 r. na zaproszenie Pana Grzegorza Żuradzkiego pełniącego funkcję Burmistrza Miasta Trzebini, na terenie budowy spotkali się: Beneficjent projektu – Gmina Trzebinia, którą reprezentował Pan Grzegorz Żuradzki razem z zastępcą burmistrza panem Marcinem Karczem oraz partnerzy projektu: Powiat Chrzanowski, który reprezentował Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski razem z panem Krzysztofem Kasperkiem Wicestarostą, Gmina Chrzanów, którą reprezentował Pan Ryszard Kosowski Burmistrz Miasta Chrzanowa i Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”, którą reprezentował Pan Przemysław Deda Przewodniczący Zarządu. Obecny był również wykonawca prac: konsorcjum dwóch firm – Lider: Pan Krzysztof Głuch Prezes Krisbud Sp. z o.o. oraz Partner Pan Władysław Leśko Zakład Remontowo -Budowlany „Rembud”.

- Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej i współpracy partnerów projektu oraz ich wkładów finansowych Zalew Chechło, największy w gminie Trzebinia zbiornik wodny, przeznaczony do celów rekreacyjnych będzie posiadał odpowiednią ku temu infrastrukturę, a plaże i ich otoczenie będą zagospodarowane i przystosowane do turystów. Koszt budowy całego przedsięwzięcia wynosi ponad 10 100 000,00 zł, a wkład własny wszystkich partnerów projektu ponad 5 000 000,00 zł, w tym gminy Trzebinia ponad 3 000 000,00 zł. – powiedział Grzegorz Żuradzki Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Trzebini.

Partnerzy projektu zgodnie podkreślili, że budowa nowej infrastruktury wpłynie na ożywienie zbiornika, a z dodatkowych form spędzania czasu wolnego będą licznie korzystali mieszkańcy i przyjezdni. Pan Krzysztof Kasperek Wicestarosta Powiatu Chrzanowskiego na ręce burmistrza Żuradzkiego złożył podziękowania gminie Trzebinia za przygotowanie i prowadzenie projektu, dla wszystkich pracowników za włożoną pracę. Wykonawca prac Pan Krzysztof Głuch oraz Pan Władysław Leśko zaznajomili obecnych o postępach w realizacji prac zagospodarowania zbiornika Chechło.

 

Obszar objęty projektem zostaje wyposażony w następujące elementy zagospodarowania terenu:

Po stronie Trzebini:

miejsca postojowe, ścieżka zdrowia z przyrządami do ćwiczeń, dwa place rekreacji z urządzeniami do zabawy, struktura widokowa galena, kąpieliska z pomostami o konstrukcji stanowiącej układ trzech pomostów, pawilon sanitarny (2szt.), pawilon spotkań, hangar na łodzie, slip do wodowania łodzi, boisko do badmintona, boisko do siatkówki plażowej, wieża ratownika (2szt.), parking rowerowy, żarobiwak (miejsce biwakowe z siedziskami 3 szt.), ciągi pieszo-jezdne, piesze i pieszo-rowerowe, mała architektura.

Po stronie Chrzanowa:

miejsca postojowe, pawilon sanitarny (podwójny kompaktowy), ekoplatforma widokowa o konstrukcji z dwóch pomostów w kształcie koła, wieża ratownika, żarobiwak (miejsce biwakowe z siedziskami 4 szt.), parking rowerowy zadaszony, ciągi jezdne, pieszo – rowerowe, mała architektura.

Zobacz relacje filmową.

Projekt obejmuje zachodnią cześć zbiornika, przy czym północna część należy do gminy Trzebinia, a południowa do gminy Chrzanów. Południowo – wschodnia część zbiornika pozostawiona będzie w stanie naturalnym.