W dniu 3 października br. Grzegorz Żuradzki - Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Trzebini podpisał umowę w sprawie opracowania wielowariantowej koncepcji budowy dwóch dróg gminnych.

nowa droga 4.10l20181

 

Koncepcja służy wyznaczeniu korytarzy i określeniu możliwego przebiegu projektowanych dróg. Tematyka wariantów budowy drogi łączącej Myślachowice z Młoszową, z ominięciem centrum miasta, była już wielokrotnie rozpatrywana przez władze gminy. Istotnym zagadnieniem jest wyprowadzenie nadmiernego ruchu samochodowego z centrum miasta, dlatego do końca marca 2019r. powstanie koncepcja budowy na terenie gminy Trzebinia dwóch dróg wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

nowa droga 4.10l20182

Będzie to nowe połączenie pomiędzy ul. Młoszowską w Trzebini (okolice „zimnej” ciepłowni) do skrzyżowania ulic: Parku Jurajskiego i Partyzantów w Myślachowicach /kierunek południe-północ/ o długości ok. 3,5 – 4,0 km – łącznie z przebudową skrzyżowań z ul. Młoszowską i ul. Parku Jurajskiego oraz połączenia od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 791 i ul. Grunwaldzkiej w Trzebini (bez przebudowy tego skrzyżowania) do połączenia z ul. Bożniową w Młoszowej o długości ok 2,5 – 3,0 km.

Koszt opracowania, które wykona Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu Altrans z Krakowa wynosi 127 920,00 zł.

KONCEPCJA drogi m Młoszową a Myślachowicami