Nowa sygnalizacja świetlna została zamontowana na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i ul. Zakopiańskiej w Bolęcinie. Realizacja zadania na drogach powiatowych była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Gminy Trzebinia na podstawie porozumienia zawartego przez włodarza gminy Pana Grzegorza Żuradzkiego w dniu 11 lipca 2018 r. ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie.

Sygnalizacja drogowa w Bolęcinie

 

Na przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1026K – ul. Krakowska i DP 1024K- ul. Zakopiańska w Bolęcinie” dofinansowanie ze strony Gminy Trzebinia wyniosło blisko 94 000 zł (koszt wykonania prac ogółem to 187 865,73 zł). Wykonawcą zadania była firma Wacław Szczepanik VATICO z Krakowa.

 

Mam nadzieję, że nowa sygnalizacja w znaczny sposób poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym na tym terenie gminy – podkreśla Grzegorz Żuradzki, Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Trzebini - Takie rozwiązanie przyczyni się głównie do poprawy bezpieczeństwa pieszych, dla których przejście przez pasy bywa utrudnione ze względu na natężenie ruchu i prędkość, jaką rozwijają tam samochody.

 

Sygnalizacja drogowa w Bolęcinie_2

sygnalizacja 003

Sygnalizacja drogowa w Bolęcinie_3