We wtorek 23.10.2018 r. miało miejsce uroczyste otwarcie wyremontowanego boiska, znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 8 na Osiedlu Widokowym w Trzebini. W miejscu asfaltowego placu urządzono miejsce do gry o wymiarach 40 na 20 metrów z bezpieczną, poliuretanową nawierzchnią.

Przecięcie wstęgi i otwarcie boiska na Osiedlu Widokowym

 

Przecięcia wstęgi dokonali (na zdjęciu od lewej): Marcin Kasprzyk - nauczyciel wychowania fizycznego, Jarosław Okoczuk - wybrany w wyborach na stanowisko burmistrza, Jacek Pająk - wicedyrektor SP nr 8 oraz Grzegorz Żuradzki - Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Trzebini.

Otwarcie boiska na Osiedlu Widokowym

Boisko na Osiedlu Widokowym

W czasie spotkania w auli szkoły jako pierwszy głos zabrał wicedyrektor szkoły Jacek Pająk, zaznaczając, że z odnowionego obiektu mogą korzystać nie tylko uczniowie, lecz także okoliczni mieszkańcy. Zachęcał do aktywności sportowej, dodając, że teren jest otwarty i ogólnodostępny, co zobowiązuje korzystających do zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie związane z utrzymaniem czystości i porządku. Z kolei Grzegorz Żuradzki - Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Trzebini życzył, aby uczniowie rozwijali na tym odnowionym obiekcie swoje pasje i realizowali sportowe marzenia, ceniąc taką formę spędzania czasu na świeżym powietrzu. W programie znalazł się również krótki występ artystyczny, przygotowany przez uczniów szkoły.

Otwarcie boiska na Osiedlu Widokowym - przemawia Jacek Pająk

Otwarcie boiska na Osiedlu Widokowym - występ cheerleaderek

 

Remont boiska objęty był dofinansowaniem z budżetu Województwa Małopolskiego. Całkowita wartość zadania wyniosła 396 729,94 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 165 735,00 zł i wkład własny Gminy Trzebinia w wysokości 230 994,94 zł.

Malopolska logo pion