Trzebińskim odcinkiem drogi krajowej nr 79 przejeżdża prawie pięć razy więcej pojazdów w ciągu doby niż drogą wojewódzką nr 791, jaka przecina gminę! Tak wynika z opracowanych na zlecenie burmistrza pomiarów natężenia ruchu.

- Wyniki pomiarów potwierdzają to, o czym mówią do mnie mieszkańcy i co sam sygnalizuję od miesięcy: w pierwszej kolejności powinniśmy zabiegać o budowę łącznika, będącego alternatywą dla kierowców jeżdżących krajówką. Tylko tak możemy zmniejszyć ruch w mieście i odkorkować główne ulice – podkreśla burmistrz Jarosław Okoczuk, który pracuje nad stworzeniem długoletniej strategii i największego w historii gminy planu budowy i remontów dróg.

mapka ruch

Ponad 4 tysiące pojazdów na dobę
Badania natężenia ruchu wykonała Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu Altrans z Krakowa. Pomiary przeprowadzono w czterech punktach w gminie: na drodze krajowej nr 79, w rejonie skrzyżowania z ul. Tuwima w Trzebini (Punkt 1), na ul. Słowackiego w Trzebini poza zabudową (Punkt 2), na drodze krajowej nr 79 w Młoszowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Do Krzyża (Punkt 3) oraz na drodze wojewódzkiej nr 791 w Myślachowicach, w rejonie skrzyżowania z ul. Parku Jurajskiego (Punkt 4). Rozpoczęto je o godz. 6 rano we wtorek, 19 marca, a zakończono o tej samej godzinie dnia następnego. Uwzględniały samochody ciężarowe, dostawcze i osobowe, jak również motocykle, autobusy, a nawet rowery.
W trakcie pomiarów łącznie zarejestrowano 41 318 pojazdów. Największy ruch odnotowano w Punkcie 1. W ciągu doby tym odcinkiem krajówki w obydwu kierunkach przejechało 19 475 pojazdów. W tym samym czasie na ul. Słowackiego (Punkt nr 2) odnotowano 4 410, na ul. Krakowskiej w Młoszowej (Punkt 3) – 13 035. Natomiast najmniejszy ruch, jak wynika ze zleconych pomiarów, jest na drodze wojewódzkiej nr 791 w Myślachowicach (Punkt 4). W ciągu doby przejechało tamtędy 4 398 pojazdów.
Udział samochodów ciężkich (ciężarowych bez przyczep, ciężarowych z przyczepami, autobusów) wyniósł 9,06 proc.

badania

Najmniejszy ruch, jak wynika ze zleconych pomiarów, jest na drodze wojewódzkiej nr 791 w Myślachowicach (Punkt 4), w rejonie skrzyżowania z ul. Parku Jurajskiego

Pieniądze na koncepcję są
Dla burmistrza to kolejny argument, że w pierwszej kolejności należy dążyć do powstania połączenia, które ograniczy ruch na krajówce.
- Droga, której budowę zapowiadałem jeszcze przed wyborami, miałaby swój początek w rejonie skrzyżowania ul. Długiej z ul. Tuwima w Trzebini, następnie biegłaby niezamieszkałymi terenami i połączyła się z ul. Krakowską w Młoszowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Do Krzyża. Jej przebieg ustali zlecona koncepcja. Każdy etap jej tworzenia będzie konsultowany z mieszkańcami – mówi burmistrz Okoczuk.
Na opracowanie koncepcji budowy łącznika zabezpieczono w tegorocznym budżecie 200 tys. zł. Biuro projektowe, któremu gmina zleci przygotowanie dokumentu, zostanie wybrane w przetargu.
- Dysponując gotową koncepcją wystąpię o dofinansowanie budowy drogi, która połączy ul. Długą w Trzebini z ul. Krakowską w Młoszowej, do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministra Infrastruktury. Liczę na przychylność i wsparcie tak ważnej dla naszej gminy inwestycji. Gdyby jednak okazało się, że nie otrzymamy pieniędzy, przystąpimy do realizacji zadania ze środków własnych gminy – zapowiada burmistrz Trzebini.

Niech głos zabiorą mieszkańcy
Decydując się na budowę łącznika ul. Długiej w Trzebini z ul. Krakowską w Młoszowej burmistrz nie przekreśla budowy drogi, która ma połączyć ul. Młoszowską w Trzebini z ul. Parku Jurajskiego w Myślachowicach. Decyzję o realizacji tej inwestycji uzależnia jednak od opinii mieszkańców w tej sprawie.
- Mamy gotową wielowariantową koncepcję. Opracowanie zlecił mój poprzednik. Jesteśmy na etapie uzyskania decyzji środowiskowej. Czekają nas konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy będą mogli zabrać głos i opowiedzieć się w sprawie budowy tej drogi. Już podczas kampanii zapowiadałem, że każda inwestycja będzie szeroko konsultowana z zainteresowanymi osobami i słowa dotrzymuję – mówi Jarosław Okoczuk i ma nadzieje, że mieszkańcy licznie wezmą udział w konsultacjach i wyrażą swoją opinię.

badania1

Największy ruch odnotowano w Punkcie 1. W ciągu doby tym odcinkiem drogi krajowej nr 79 przejechało 19 475 pojazdów

Wspólnie z Chrzanowem
Kolejną ważną inwestycją dla gminy jest budowa drogi, łączącej autostradę A4 z drogą krajową nr 94. Głośno mówiło się o tym przed dwoma laty, gdy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przedstawił trzy warianty poprowadzenia łącznika. Burmistrz optuje za tzw. „obwodnicą zachodnią”, która rozpoczęłaby swój bieg na Węźle Balińskim i przebiegała między innymi przez tereny poprzemysłowe w gminie, co z pewnością podniosłoby ich atrakcyjność w oczach inwestorów.
- Zamierzam wystąpić wspólnie z burmistrzem Chrzanowa do Ministra Infrastruktury o podjęcie działań w celu budowy tej drogi – sygnalizuje Jarosław Okoczuk.
Burmistrz pracuje nad długofalowym i kompleksowym planem budowy i przebudowy dróg w gminie.
- O inwestycjach drogowych należy myśleć w ramach jednolitej strategii. Tylko w ten sposób skutecznie doprowadzimy do odkorkowania ulic w naszej gminie – przekonuje. I zapowiada, że w tym roku przedstawi „drogowy plan Okoczuka”.