Początkiem wakacji osoby, odwiedzające groby swoich bliskich na cmentarzu przy ul. Luzara w Trzebini, zyskają wygodny postój dla samochodów. Burmistrz zlecił remont miejsc postojowych, wydzielonych wzdłuż ogrodzenia.

parking

Remont obejmie miejsca postojowe przy ogrodzeniu cmentarza

Remont miejsc postojowych zlecono Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowo-Transportowemu „Wikos Fresh” z Babic. Roboty obejmą odcinek o długości około stu metrów wzdłuż ogrodzenia cmentarza komunalnego i parafialnego. Koszt zadania wynosi nieco ponad 74 tys. zł brutto.

Prace rozpoczną się w przyszłym miesiącu. Najpierw drogowcy muszą zakończyć remont drogi.

- Tego zadania nie mieliśmy zaplanowanego w budżecie. Tym bardziej cieszę się, że udało się wygospodarować pieniądze na ten cel. Kilka miesięcy temu rozpoczął się remont ulic Luzara i Kościelnej, na co gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zatem wkrótce mieszkańcy zyskają nie tylko lepszy dojazd do cmentarza, ale także stanowiska postojowe, które wyremontujemy dzięki pieniądzom z budżetu gminy – mówi Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini.