Na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na drodze wojewódzkiej w Myślachowicach (przy skrzyżowaniu z ul. Chrzanowską) stanie dodatkowe oświetlenie uliczne.

przejscie

Przejście dla pieszych na skrzyzówaniu ulic Trzebińskiej i Chrzanowskiej w Myślachowicach

Zakup i montaż lamp kosztuje 35 tys. zł. Zadanie zrealizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przy wsparciu finansowym gminy Trzebinia, która pokryje połowę kosztów.

Z tego przejścia dla pieszych korzysta wielu mieszkańców. Właśnie tędy przechodzą na drugą stronę drogi wojewódzkiej, idąc czy wracając z pobliskiego cmentarza.