W dniu 20 lipca br. rozpoczęto prace, polegające na  frezowaniu nawierzchni bitumicznej na odcinku ul. Dworcowej (od ul. Długiej do remontowanego przez PKP wiaduktu). Od jutra (22.07.) planowane jest rozpoczęcie prac związanych w budową kanalizacji deszczowej na ww. odcinku.

Początek frezowania nawierzchni ulicy Dworcowej w Trzebini

Początek prac związanych z frezowaniem nawierzchni

Na realizację inwestycji gmina Trzebinia otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres prac obejmuje przebudowę ul. Dworcowej na odcinku o długości 600 m. (od budynku dworca PKP w kierunku drogi krajowej nr 79). Kolejne prace obejmą m.in.: wykonanie wodociągu, a także przebudowę instalacji teletechnicznej i montaż oświetlenia. Zadanie ma zostać zakończone do 16 listopada tego roku.


W związku z planowanymi robotami występuje minimalne ograniczenie w ruchu. Po zakończeniu prac i oddaniu do użytku przez kolej nowego wiaduktu pod torami, droga ta stanowić będzie alternatywne połączenie między Trzebinią a Chrzanowem.

Sfrezowana nawierzchnia ulicy

Ulica Dworcowa z nawierzchnią zdjętą od styku z ulicą Długą do torów

Ulica Dworcowa po usunięciu nawierzchni