Jeszcze tej jesieni na kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Trzebini pojawi się nowa, bezpieczna nawierzchnia. Prace idą pełną parą.

remont boiska sp5

Wymieniona nawierzchnia na jednym z boisk

O realizację tego zadania dyrekcja szkoły i lokalna społeczność wnioskowali od lat. Istniejąca nawierzchnia, na skutek wieloletniego użytkowania i czynników atmosferycznych, uległa zniszczeniu. Gmina podjęła starania o pozyskanie dofinansowania na ten cel w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”. Udało się. Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego przyznali Trzebini pieniądze.

Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie prac. Wpłynęło aż 15 ofert. Wybrano najkorzystniejszą, złożoną przez firmę Activia Longin Witkowski z Łodzi, która podjęła się wykonania za kwotę 207 870 zł. Termin realizacji zadania upływa 30 października. Wiele jednak wskazuje, że uda się go zakończyć wcześniej.

remont boiska sp 5b